امروز یکشنبه, 26 آذر 1396 - Sun 12 17 2017دبیرخانه کنفرانس روابط عمومیروابط‌عمومی، ناجی صنعت

اگر روابط عمومی را علم اعتماد سازی، میان عناصر و اجزای سیستم ها بدانیم، در آن صورت صنعت در موارد زیر به روابط عمومی پناه می آورد و از او استمداد می جویند:

1-    زمانی که متولد می شود.

2-     زمانی که می خواهد وارد بازار جدید شود.

3-    زمانی که می خواهد بماند.

4-    زمانی که با بحران مواجه می شود.

صنعت به مفهوم مجموعه روابط میان دست اندرکاران تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است و یا به قول پورتر، صنعت عبارت است از گروه شرکت هایی که محصولات آن ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند. با این تعریف می توانیم هر نوع تولید کالا و یا خدمتی را که برای رفع نیازهای مشتریان تولید و مصرف می شود را یک صنعت بنامیم، بر این اساس روابط خود صنعت است،تبلیغات نیز صنعت دیگری است، صنعت روابط عمومی، صنعتی است که میان ذینفعان یک سازمان تفاهم و اعتماد آفرینی می کند، اعتماد سازی می کند و عناصر و اجزای صنعت را به همفکری، همدلی و همکاری می کشاند، صنعت روابط عمومی، آگاهی می دهد، احساس می دهد و موجب تغییر باور ، نگرش و در نهایت رفتار افراد می شود. این چنین روابط عمومی کمک می کند تا فرآیند صنعت به سهولت طی شود. و گردش منابع در سیستم با سهولت جریان یافته و با رسیدن کالا و خدمت به دست مصرف کننده و بازگشت سود به سهامداران و پاداش مناسب به کارکنان ، رضایت سه عنصر مهم یک صنعت فراهم گردد.

امروزه بر دانشمندان مدیریت روشن است که دلیل شکست شرکت ها، استراتژی ها نیستند بلکه عدم درک درست استراتژی هاست که موجب سقوط سازمان استف بر اساس یک اصل روابط عمومی ، پیام آن چیزی است که مخاطب درک می کند و نه آن چیزی که رسانه می گوید، استراتژی یک سازمان هم در واقع آن پیامی است که کارکنان و مشتریان درک می کنند و نه آن چیزی که مدیران می گویند، بنابر این فهم درست استراتژی صنعتی مستلزم فعالیت های روابط عمومی از قبیل شفاف سازی، مفهوم سازی و قابل درک سازی استراتژی است که از خود استراتژی بسیار مهم تر است. بسیاری از مدیران به دلیل عدم آشنایی با این اصل و در حالی که بر استراتژی درستی تکیه کرده اند، شکست می خورند، چون آنچه موجب رفتار است، استراتژی نیست، بلکه درک یکی از وظایف روابط عمومی تبدیل مقاومت به مشارکت است، و هر جا مقاومتی مشاهده می شود، گویا ضعف عملکردی روابط عمومی است و هر جا که مشارکت جایگزین مقاومت ، تعارض و تضاد است روابط عمومی به بهترین وجه ایفای نقش می کند.

منبع: سایت انجمن روابط عمومی ایران
نویسنده : حسن نصیری قیداری


1391 - 1395 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی می باشد .
انتخاب رنگ قالب : آبی ارغوانی سبز قرمز پس 1 پس 2